Išjungti versiją neįgaliesiems
Versija neįgaliesiems
Stebėtojų taryba pritarė 2017 metų veiklos ataskaitai
2018 balandžio 17 d.
Stebėtojų taryba pritarė 2017 metų veiklos ataskaitai

Šiandien ligoninėje posėdžiavusiai Stebėtojų tarybai pateikta išsami 2017 m. Respublikinės Kauno ligoninės (RKL) veiklos ataskaita. Ligoninės direktorius doc. dr. Linas Vitkus pristatė ligoninės struktūrą, pabrėždamas apie įvykusius pasikeitimus: Vaikų reabilitacijos skyrių apjungimą, Vertebroneurologijos skyriaus perkėlimą į centrinę ligoninės būstinę bei Vaikų tuberkuliozės skyriaus uždarymą Kulautuvoje. Ligoninės vadovas taip pat pasidžiaugė, kad Krikščioniškųjų gimdymo namų naujojo priestato renovacijos darbai eina į pabaigą. Jau dabar Stebėtojų tarybos nariai buvo pakviesti į jo atidarymą, kuris numatomas šį pavasarį.

L.Vitkaus pateikti skaičiai liudija, kad nors nuo 2013 m. lovų skaičius sumažėjo 30 proc., tačiau tiek konsultacijų skaičius išaugo iki beveik 29 tūkst. per metus, tiek ir prioritetinių paslaugų skaičius (11 proc.), tiek ir mokamų paslaugų skaičius (8 proc.) paaugo.

Metinėje ataskaitoje atsispindėjo ir kiti ligoninės pasiekimai: nuo 2015 m. kiekvienais metais RKL suteikiamas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas, gydytojų atlyginimai per metus padidėjo 10,9 proc., slaugytojų – 9 proc. Taip pat pasidžiaugta paramos vakarais, kurių dėka surinktomis lėšomis įrengtos sporto bei vaikų žaidimų aikštelės.

Direktorius valdymui Rimantas Autukas papildė generalinio direktoriaus pristatymą, papasakodamas apie ligoninėje įdiegtus moderniosios vadybos principus: Metinių pokalbių sistemą ir LEAN metodus, paminėjo, kad kiekvienas darbuotojas savo darbe taiko Pacientų ir klientų aptarnavimo standarto principus.

Deja, neretai ambicingus planus įgyvendinti trukdo lėšų stygius. L.Vitkus apgailestavo kad 2017 m. nė vienam projektui iš Valstybės investicijų projektų (VIP) rengimo fondo finansavimas nebuvo skirtas.

Posėdžio pabaigoje pristačius RKL strateginį 2018 m. veiklos planą po trumpos diskusijos, Stebėtojų tarybos posėdžio pirmininkas Arvydas Garbaravičius ir narė Rita Banuškevičienė teigiamai įvertino pažangiai pateiktą pristatymą. RKL 2017 m. veiklos ataskaitai pritarta.

Plačiau susipažinti su Respublikinės Kauno ligoninės 2017 metų veiklos apžvalga, kuri yra išleista atskiru leidiniu, galite paspaudę ant šio paveikslo:

Kaip tvirtinama ligoninės veiklos ataskaita?

Pirmiausia su Ligoninės veiklos ataskaita yra supažindinamas vienas iš gydymo įstaigos veiklos priežiūrą atliekančių organų – Stebėtojų taryba. Stebėtojų taryba vertina ataskaitą, jai pritaria arba ne.

Stebėtojų tarybai pritarus ataskaitai, ataskaita pristatoma Sveikatos apsaugos ministerijai, įgyvendinančiai Respublikinės Kauno ligoninės savininko teises ir pareigas.

Ligoninės savininkui – Sveikatos apsaugos ministerijai – patvirtinus pateiktą ataskaitą, su Ligoninės veiklos apžvalga supažindinami kiti gydymo įstaigos patariamieji organai – Gydymo taryba ir Slaugos taryba.

Apie Stebėtojų tarybą

Stebėtojų taryba yra kolegialus patariamasis ligoninės organas, kurio pagrindinis uždavinys yra užtikrinti ligoninės veiklos viešumą.

Stebėtojų taryba sudaroma iš 5 narių 5 metų kadencijai. Du tarybos narius skiria ligoninės savininkas – Sveikatos apsaugos ministerija, vieną visuomenės atstovą skiria Kauno miesto savivaldybės taryba. Į Stebėtojų tarybos sudėtį taip pat įeina ligoninėje veikiančių profesinių sąjungų deleguotas atstovas ir Kauno miesto savivaldybės tarybos narys.

Šiuo metu Respublikinės Kauno ligoninės Stebėtojų tarybą sudaro: Rita Banuškevičienė – Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos ekonomikos departamento Ekonominio planavimo ir biudžeto skyriaus patarėja, Edita Bishop – Sveikatos apsaugos ministerijos Pirminio lygio koordinavimo skyriaus vedėja, Renata Lašienė – visuomenės atstovė, Gintaras Kramilius – Respublikinėje Kauno ligoninėje veikiančių profesinių sąjungų atstovas ir Arvydas Garbaravičius – Kauno miesto savivaldybės tarybos narys.

Respublikinės Kauno ligoninės 2017 metų veiklos apžvalgą rasite čia.

E-Commerce Development, Web design, Caesar7 Ltd