Išjungti versiją neįgaliesiems
Versija neįgaliesiems
R.Autukas: „Sveika turi būti pati ligoninė“
2017 sausio 2 d.
R.Autukas: „Sveika turi būti pati ligoninė“

Apie efektyvią vadybą ir jos svarbą, verslo pasaulyje taikomus valdymo metodus, kurie sėkmingai diegiami Respublikinėje Kauno ligoninėje „Savaitraščio Kaunui“ skaitytojams pasakojo direktorius valdymui Rimantas Autukas.

Ar verslo pasaulyje taikomi vadybos ir valdymo metodai gali praversti ir būti naudingi gydymo įstaigoje? Atsakymas į šį klausimą – puikus pavyzdys: per pastaruosius kelerius metus neatpažįstamai pasikeitusi Respublikinė Kauno ligoninė (RKL), kauniečiams ir miesto svečiams vis dar geriau žinoma kaip 3-ioji (esanti Aukštuosiuose Šančiuose) ligoninė. Į šią gydymo įstaigą patekę žmonės pastebi ne tik iš išorės ir viduje atnaujintą pastatą, modernią įrangą, bet ir rūpestingus profesionalius darbuotojus.

Vilma KASPERAVIČIENĖ "Savaitraščio Kaunui" žurnalistė

Konkuruoja gerindami pacientų aptarnavimo kokybę

„Verslo pasaulyje konkuruojama gerinant klientų aptarnavimo kokybę. Mes siekiame to paties, kad klientas, mūsų atveju – pacientas, būtų patenkintas, išsineštų geras emocijas. Jeigu pavyks tai pasiekti, ligoninės veikla bus sėkminga“, – įsitikinęs Rimantas Autukas, RKL direktorius valdymui.

Direktoriaus žodžiais, sėkmingos veiklos sinonimas – efektyvi vadyba. „Juk vadyba apibrėžiama kaip veiklos planavimas, organizavimas, motyvavimas ir kontrolė organizacijos tikslams pasiekti. Sėkmingai dirbančių organizacijų paslaptis – inicijuoti ir atlikti pokyčius visose veiklos srityse, ieškoti naujų būdų ir priemonių siekiant geresnių veiklos rezultatų“, – teigė pašnekovas.

2015 m. RKL išsikėlė tikslą – imtis veiksmų ir įgyvendinti priemones, leidžiančias vadyboje pasiekti reikšmingų pokyčių. „Šį tikslą galima apibūdinti dviem žodžiais – būti geriausiems. Jeigu tam skirsime pakankamai dėmesio, tai ir pasieksime. Labai svarbu, kad pokyčius palaikytų visi ligoninės darbuotojai“, – pažymėjo R.Autukas.

Investavo ir į darbuotojus

Siekiant permainų, neatsitiktinai daugiausia dėmesio skiriama darbuotojams ir jų kompetencijoms ugdyti. Ši gydymo įstaiga bene pirmoji Kauno regione sukūrė ir įdiegė ligoninės Pacientų ir klientų aptarnavimo standartą. „Kiekvienas darbuotojas gali pasakyti: „Aš gerai aptarnauju, esu labai mandagus.“ Tačiau to neužtenka, būtina laikytis bendrųjų taisyklių ir etikos normų“, – pabrėžė direktorius.

Dokumente, kurio turi laikytis visi 1,6 tūkst. darbuotojų, išdėstytos rekomendacijos darbo vietai ir aplinkai, darbuotojų išvaizdai, pagrindiniai darbo su pacientais ir klientais principai, konfliktinių situacijų sprendimo būdai.

Standarto moto – „Ir pacientai, ir klientai (pacientų artimieji ar kiti į ligoninę atvykę asmenys) yra svarbūs, todėl juos aptarnauti turime vienodai puikiai.“ Drauge šis dokumentas yra ir elgesio tarp pačių darbuotojų taisyklės.

Prioritetas – mokymams

2016 m. mokymams skirta apie 100 tūkst. eurų. Pernai šiam tikslui išleista tik 30 tūkst. eurų. Pakeitus kvalifikacijos kėlimo tvarką kiekvienam darbuotojui ir vadovui tapo aišku, kaip ir kiek lėšų skiriama atskiriems mokymams. Sudarant mokymų planus, vertinami ne tik ligoninėje vykstantys pokyčiai, bet ir individualūs darbuotojų ugdymo poreikiai. Be to, RKL šiemet pradėjo kompensuoti profesinės kvalifikacijos kėlimo išlaidas. Tai naujas požiūris gydymo įstaigose.

Šiais metais išskirti du mokymų prioritetai: ugdyti vadovų vadybines kompetencijas ir gerinti pacientų bei klientų aptarnavimo kokybę. „Sukūrėme Pacientų ir klientų aptarnavimo standartą, suplanavome ir įvykdėme mokymų ciklą daugiau nei 100 darbuotojų. Ypač daug dėmesio skyrėme priėmimo skyrių slaugytojoms ir registratorėms. Visi kiti ligoninės darbuotojai supažindinti su standartu per trumpus pristatymus“, – sakė Lina Norkevičienė, RKL Personalo skyriaus žmogiškųjų išteklių specialistė. – Vadovų vadybinėms kompetencijoms ugdyti skyrėme dėmesio ir 2015 m., o 2016-iesiems pasirinkome Situacinės lyderystės mokymų programą, kuri puikiai atitiko besikeičiančios organizacijos ugdymo poreikius.“

„Mes siekiame nuolat gerinti aptarnavimo kokybę, todėl Situacinės lyderystės programai neatsitiktinai pirmiausia parinkome vyriausiąsias slaugytojas – jų komanda yra arčiausiai pacientų, todėl diegiant aptarnavimo standartą ypač svarbu ugdyti vyriausiųjų slaugytojų vadybines kompetencijas. Jos bus mūsų akys ir ausys, padės stebėti pokyčius, nes mums svarbu nesustoti ir toliau augti. Ši programa su kaupu pateisino mūsų lūkesčius, mokymus tęsime ir kitiems ligoninės padalinių vadovams“, – pridūrė R.Autukas.

Keičiamas vadovavimo stilius

Ligoninėje nuosekliai keičiamas vadovavimo stilius, ugdomi komandinio darbo įgūdžiai, kuomet vadovas jau ne diktuoja nurodymus, o yra komandos dalis. „Gero vadovo tikslas – ne pirmam kirsti finišą, o jį pasiekti kartu su komanda, tuomet tarp jo ir komandos nebus atotrūkio“, – argumentavo direktorius.

Viena efektyviausių priemonių didinant darbuotojų įsitraukimą – metinių pokalbių sistema. Metinių pokalbių metodiką RKL adaptavo pati, orientuodamasi į gydymo įstaigos specifiką, ir šiemet įvyko pirmieji darbuotojų metiniai pokalbiai su vadovais, numatyti ateinančių metų tikslai.

„Metinių pokalbių projektą plėtosime ir toliau, net neabejojame, kad tai nebus formali procedūra ir padės didinti veiklos efektyvumą, bus naudinga patiems dalyviams. Metinių pokalbių metu daugiausia dėmesio skyrėme ir skirsime ne praeities rezultatams vertinti, o darbuotojų veiklos pokyčiams skatinti. Bus akcentuojami ateities planai. Juk negalima gerai vairuoti automobilio žiūrint tik į galinio vaizdo veidrodėlį“, – vaizdžiai aiškino pašnekovas.

„Įdiegėme metinių veiklos tikslų vykdymo stebėjimo sistemą, su jos duomenimis padalinių vadovai gali susipažinti RKL intranete. Rezultatai skelbiami kas mėnesį, galima įvertinti pokyčius, palyginti juos su ankstesniu mėnesiu ar metais. Tai šiuolaikiška sistema, pritaikyta ligoninei“, – pasakojo R.Autukas.

Greta šios stebėsenos dar šįmet RKL įdiegs ir finansinių tikslų vykdymo stebėjimo sistemą, kurioje bus galima matyti pajamas, patiriamas išlaidas ir jų dinamiką.

Efektyvumui didinti pasitelkiamos IT technologijos

Valdymo efektyvumui didinti RKL nuolat tobulina informacines technologijas ir sistemas. Greitą ir efektyvų informacijos perdavimą užtikrina sukurta nauja intraneto darbo platforma. Iki metų pabaigos bus atnaujinta ligoninės interneto svetainė, ji taps patogesnė pacientams.

Įdiegta ir nuolat tobulinama elektroninė dokumentų valdymo sistema, diegiamos naujos personalo ir darbo laiko apskaitos valdymo programos, elektroninė viešojo pirkimo administravimo ir valdymo sistema. Efektyviau organizuoti pacientų registravimo procesą Konsultacinėje poliklinikoje leis diegiama skambučių centro sistema.

Pasitinka ir palydi šypsena

RKL, per metus konsultuojančioje ir gydančioje daugiau kaip 130 tūkst. pacientų, geros emocijos kuriamos vos įžengus pro duris. „Kad registratūroje pacientai būtų aptarnaujami kokybiškiau, įrengėme papildomą administratorės darbo vietą. Personalo šypsena ir dėmesys pacientus bei klientus pasitinka ne tik čia, bet ir palatose, kabinetuose, koridoriuose. Džiugina, kad šiuos pokyčius pastebi ir visuomenė, – pasakojo R. Autukas. – Sveika turi būti pati ligoninė.“ RKL pagyti padėjo verslo pasaulyje taikomi metodai ir strategijos.

Direktorius džiaugėsi, kad visus su vadyba susijusius pokyčius palaiko ne tik ligoninės vadovai. „Visi darbuotojai aktyviai įsitraukia į vadybos ir valdymo pokyčius, jau įsigyta pažangiausia medicininė įranga, sutvarkytos patalpos, todėl turime visas galimybes tapti aukščiausio lygio paslaugas teikiančia organizacija. Jei suprasime, kad problema – tai galimybė, visuomet rasime tinkamus sprendimus, – sakė R.Autukas ir pokalbį baigė 33-iojo JAV prezidento Harry Trumano citata: – Gyvenime galime padaryti viską, jeigu mums nerūpės, kam tenka garbė.“

 


E-Commerce Development, Web design, Caesar7 Ltd