Išjungti versiją neįgaliesiems
Versija neįgaliesiems
Nauji projektai: RKL teiks pagalbą moterims, išgyvenančioms neplanuoto nėštumo krizę
2017 kovo 10 d.
Nauji projektai: RKL teiks pagalbą moterims, išgyvenančioms neplanuoto nėštumo krizę

Kovo 9 dieną, ketvirtadienį vykusioje projekto „Nėščiųjų priežiūros kokybės pagerinimas Lenkijos – Lietuvos pasienyje” pradžios konferencijoje dalyvavo Kauno ir Suvalkų regionų specialistai, kuriems rūpi krizėje atsidūrusių moterų fizinė ir emocinė sveikata. Konferencijos metu apžvelgtos pagrindinės problemos, lėmusios projekto atsiradimą, pristatytos planuojamos veiklos ir siekiami rezultatai.

Auka – ne tik negimęs kūdikis, bet ir moteris
Daugybė moterų patiria labai didelę krizę, kai sužino, jog laukiasi neplanuotai ir tam nėra pasiruošusios. Net 64 proc. moterų abortą pasirenka spaudžiamos kitų asmenų, dažniausiai pačių artimiausių.*Lietuvoje per metus atliekama apie 5000 abortų. Moterims trūksta informacijos ir būtinos psichologinės pagalbos reikiamu metu. Lietuvoje nėra nei sistemos, padedančios moteriai krizinio nėštumo atveju, nei privalomos konsultacinės pagalbos, nėra net nustatyto apsisprendimo laikotarpio po konsultacijos**. Joms tiesiog išrašomas siuntimas abortui. Krizinio nėštumo centro steigėja Zita Tomilinienė pabrėžia: "Aborto auka – ne tik negimęs vaikas, bet ir moteris, kuri turi tai patirti."

Socialiai ir emociškai atsakingas projektas
Siekiant suteikti pagalbą sudėtingą gyvenimo situaciją išgyvenančioms moterims, Respublikinė Kauno ligoninė (RKL) ir Suvalkų daktaro Liudviko Rydygierio regioninė ligoninė pradeda įgyvendinti bendrą projektą, kurio tikslas – rūpintis moterų emocine, socialine gerove, suteikti psichologinę ir medicininę pagalbą krizinio nėštumo metu, vykdyti abortų prevenciją.

Ypatingo dėmesio reikalauja socialinės atskirties grupei priklausančios nėščiosios. Jos jaučiasi dar vienišesnės, išgyvena psichologinę krizę ir siekia nutraukti nėštumą, todėl itin svarbu užtikrinti ne tik medicininę, bet ir psichologinę pagalbą. Vykdomu projektu bus siekiama ilgalaikio šių dviejų sričių sprendimo Lietuvos ir Lenkijos pasienio regione, sukuriant būtiną infrastruktūrą. Efektyvi psichologinė ir akušerinė pagalba ne tik padėtų moterims jaustis saugiau, bet išspręstų ir dalį socialinių problemų. Anot Respublikinės Kauno ligoninės direktorės medicinai Joanos Dambrauskienės, dalyvauti tokiame projekte yra ypač svarbu, nes tai didžiulė socialinė ir emocinė atsakomybė. Kilnių tikslų siekti padės ir kitos organizacijos. Viena jų – “Krizinio nėštumo centras”, turintis kelias dešimtis po visą Lietuvą pasklidusių savanorių. Jiems projektas numato išsamius mokymus.

Konferencijoje pranešimus apie jau vykdomą veiklą bei ketinimus projekto veikloje pristatė RKL Akušerijos ir ginekologijos klinikos "Krikščioniškieji gimdymo namai" vadovas Virgilijus Rudzinskas ("Krikščioniškieji gimdymo namai” ir yra projekto iniciatoriai), Vytauto Didžiojo universiteto prof. dr. Birutė Obelenienė, VšĮ Krizinio nėštumo centro steigėja Zita Tomilinienė, gerąja patirtimi pasidalino svečiai iš Suvalkų dr. Liudviko Rydygierio regioninės ligoninės.

Imasi veiksmų ir vyriausybė
Pagalba krizėje esančioms nėščiosioms – viena iš dabartinės vyriausybės programoje pabrėžiamų sričių. Šis dviejų kaimyninių valstybių ligoninių projektas dalinai finansuojamas “Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos lėšomis”. Tokio pobūdžio projektai yra finasuojami Europos Regioninės Plėtros fondo (European Regional Development Fund) lėšomis. Šis fondas iki 2020 metų rems projektus, kurie padės Europos sąjungos šalių pasienių regionams atskleisti jų ekonominį, socialinį potencialą. Tarp rėmimo prioritetų – gamtosaugos idėjos, mokslo pasiekimų ir inovacijų diegimas. Tikslas – laimingesni žmonės savo regione, įmonėje, bendruomenėje.

*VM Rue et. al., “Induced abortion and traumatic stress: A preliminary comparison of American and Russian women,” Medical Science Monitor 10(10): SR5-16, 2004.

** Tokios specialios konsultacijos ir laikotarpis apsisprendimui po jos yra priimtas kitose Europos šalyse: Liuksemburge – 7 dienos, Belgijoje – 6, Olandijoje – 5, Vokietijoje– 3, Italijoje – 7, Portugalijoje – 3, Vengrijoje – 3. Lenkijoje abortai draudžiami.

E-Commerce Development, Web design, Caesar7 Ltd